Informacja o zbieranych danych

w zakresie danych osobowych (RODO)

Witryna ta używa anonimowych danych zbiorczych o odwiedzinach strony, zbieranych przez Google Analytics - ale nie zbiera danych o adresach IP internauty. W zakresie zbierania i wykorzystywania adresów IP do personalizacji należy się zwracać bezpośrednio do koncernu Google.
Odwiedzając stronę musisz się zgodzić na ewentualne śledzenie odwiedzin przez technologię Cookies [ciasteczka] – ale my nie analizujemy i nie gromadzimy danych dotyczących odwiedzającego.
Witryna nie wymaga do kontaktu, ani nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych. 

Adresy e-malowe wykorzystywane są jedynie do kontaktów w zakresie zainteresowań obu stron.
Adresy te nie są wykorzystywane do celów reklamowych i nie są wprowadzane do żadnej bazy newslettera. Adresy te nie są udostępniane stronom trzecim.
Powyższa zasada dotyczy również podanych numerów telefonów służbowych. 
O ile korespondencja e-malowa nie dotyczy spraw urzędowych lub spraw spornych, zawartych umów cywilo-prawnych lub innych spraw mogących trafić do sądów, korespondencja usuwana jest automatycznie po 30 dniach z kontaktowych skrzynek poczty elektronicznej.
O ile z przyczyn powyższych zaistnieje konieczność zachowania korespondencji zawierającej kontaktowe dane osobowe, strona druga zostanie poinformowana o celu i sposobie zachowania e-maili – klauzula ta nie dotyczy spraw prowadzonych z urżędami i instytucjami publicznymi.

Żadne dane zgłaszających zapytanie nie są przetwarzane w sposób automatyczny i nie są ewidencjonowane (odkładane) w automatycznych bazach danych.
best free site builder

Wracam na stronę kontaktową